Wystawa „Wszechświat na dłoni 2017”

„Wszechświat na dłoni 2017 – od mikro do makro świata” – wystawa fotograficzna

„Wszechświat na dłoni 2017 – od mikro do makro świata” – wystawa fotograficzna

„Wszechświat na dłoni 2017 – od mikro do makro świata” – wystawa fotograficzna

„Wszechświat na dłoni 2017 – od mikro do makro świata” – wystawa fotograficzna

W ramach projektu powstała wystawa mobilna „Wszechświat na dłoni 2017”. Na 40 tablicach prezentuje piękno przyrody pogranicza i zachęca do odwiedzania naszych regionów i jego atrakcji. Popularyzuje dokonania lokalnych artystów i fotografików. Mamy nadzieję, że wystawa będzie się podobała i przyczyni się w jakimś stopniu do rozwoju regionu, np. poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej. Wystawa prezentowana będzie w 5 miejscach, w następujących terminach:

  • Czerwiec. Arboretum w Bolestraszycach.
  • 1-14 lipca.  PCEN O/ Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7 a.
  • 15-30 lipca. Humenne, Obserwatorium Astronomiczne w Kolonicy (Słowacja).
  • 1-14 sierpnia. Svidnik, Stacja Terenowa w Roztokach (Słowacja).
  • 19–30 sierpnia. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4.

RSS
Facebook
YouTube