Wychowanie Przedszkolne

OFERTA EDUKACYJNA – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Propozycje tematów zajęć:

Jak przyroda budzi się ze snu zimowego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IV-V. Uczestnicy zajęć „szukają” oznak wiosny w ogrodzie. Kształcą praktyczne umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IX-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z bogactwem i różnorodnością owoców i nasion roślin rosnących w Arboretum.

Jak przyroda przygotowuje się do zimy (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IX-X. Uczestnicy zajęć kształcą umiejętność obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Określają w jaki sposób do zimy przygotowują się ludzie, zwierzęta i rośliny.

RSS
Facebook
YouTube