Plenery

XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum

XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2023 odbył się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Plener zrealizowano w dniach od 10 do 23 lipca 2023 r. ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Organizatorem i kuratorem wydarzenia był Dyrektor Arboretum dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie). Komisarzem pleneru był artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury). Celem pleneru była prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, nowych trendów w sztuce ogrodowej oraz promocja Podkarpacia jako zagłębia wikliniarskiego. Podczas pleneru zaproszeni uczestnicy wykonali prace z wykorzystaniem wikliny i innych materiałów naturalnych używanych w sztuce ogrodowej. Wykonane przez uczestników obiekty wiklinowe – rzeźby zainstalowane zostały w przestrzeni ogrodu celem uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Arboretum oraz zaprezentowane zostały zwiedzającym. Uczestnikami wydarzenia byli pedagodzy uczelni wyższych, artyści plastycy z Polski: 

artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu), praca pt. „Niedziela wierzbowa”.                                                                                 

artysta plastyk Aleksandra Herisz (Młodzieżowy Dom Kultury w Bytomiu), praca pt. „Zalśnić”.                                                                                                 

prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Brama Wschodnia Horyzontalna”.                                                                               

prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Obiekt do patrzenia w niebo”.                                                                             

artysta plastyk Mirosław Maszlanko (Marwica), praca pt. „Geotropizm II”.                                                                                                                   

artysta plastyk Maria Myrosznyczenko (Dom Kultury w Kocku), praca pt. „Podzieleni”.                                                                                                     

dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie), praca pt. „Matka Courage ciągnie wszystkie brudy świata”.         

 dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „O kryzysie węglowym dopiero zaczynamy rozmawiać”, a tymczasem – popatrzmy na – „bogów umarłego lasu”.

prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), praca pt. „O.N.O.”.                                                                                                         

artysta plastyk Joanna Warchoł (Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski), praca pt. „Kręgi życia”.                                                                           

dr hab. Anna Waszczuk prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), praca pt. „Rekonstrukcje”.                                                                           

dr hab. Józef Wąsacz prof. PK (Politechnika Krakowska w Krakowie), praca pt. „Nienazwane”.                                                                                                   

– artysta plastyk Stanisława Zacharko-Łagowska (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach), praca pt. „Formy wklęsło-wypukłe”.                                                                     

artysta plastyk Piotr Zbrożek (Przemyśl), praca pt. „Kapliczka Długiej Drogi”.                                                                                                           

dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), praca pt. „Relacje”.                                                                                                       

oraz artyści plastycy z Ukrainy:                                                                                                                                                           

dr Anna Popowa (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), praca pt. „Połączenie”.                                                                                                                 

artysta plastyk Gennadiy Titov (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. „Duch”.                                                                                             

artysta plastyk Tetyana Yagodkina (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. „Indywidualista”.


prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). „Obiekt do patrzenia w niebo”

Opublikowano:25 lipca 2023

Wiklina w Arboretum 2023

Zapraszamy w najbliższą sobotę do Arboretum na prezentację prac powstałych podczas „XX Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Wiklina w Arboretum 2023”. Część prac można już oglądać w naszym ogrodzie

Opublikowano:20 lipca 2023

„XXIV Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2022” – wystawa poplenerowa

XXIV Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2022 odbył się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Plener zrealizowano w dniach od 8 do 14 sierpnia 2022 r. Kurator pleneru: prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Organizator i kurator wydarzenia Dyrektor Arboretum dr hab. Narcyz Piórecki prof. ndzw. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie).

https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/inne-wystawy/3484-xxiv-miedzynarodowy-plener-artystyczny-bolestraszyce-2022-wystawa-poplenerowa

Na wystawie zaprezentowano prace następujących autorów:

– prof. dr hab. Stefan Altakov (Uniwersytet Sofijski Św. Klimenta Ohridskiego w Sofii, Bułgaria),

– artysta plastyk Anna Baranek du Château (Francja),

– prof. dr hab. Laura Dimitrova (Uniwersytet Sofijski Św. Klimenta Ohridskiego w Sofii, Bułgaria),

– dr Yavor Grancharov (Uniwersytet Sofijski Św. Klimenta Ohridskiego w Sofii, Bułgaria),

– dr Aleksandra Ignasiak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi),

– dr hab. Narcyz Piórecki prof. ndzw. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie),

– artysta plastyk Marta Pohrebny (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze),

– prof. dr hab. Jan Rylke (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, emeryt).

– prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi),

– prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi),

– dr hab. Piotr Szwiec prof. ndzw. (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),

– artysta plastyk Jan Ziarnowski (Francja).

 

 

Opublikowano:16 sierpnia 2022

XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2021 – wystawa poplenerowa

XXIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce 2021Plener zorganizowany był w dniach od 2 do 12 sierpnia 2021 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, TVP3 Rzeszów oraz Polskiego Radio Rzeszów. Kurator pleneru i wystawy prof. dr hab. Marek Sak. W plenerze uczestniczyli w nim m.in. pedagodzy, wykładowcy uczelni artystycznych z Polski i zagranicy: mgr Anna Baranek du Château (Francja), prof. dr hab. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), prof. dr hab. Živilė Jasutytė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), dr hab. Narcyz Piórecki (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Arboretum Bolestraszyce), mgr Marta Pohrebny, prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), dr hab. Piotr Szwiec (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr hab. Witold Warzywoda (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), dr hab. Andrzej Wachowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), mgr Jan Ziarnowski (Francja).

 

Opublikowano:12 sierpnia 2021

XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021 – zapraszamy do obejrzenia powstałych obiektów wiklinowych

XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021.
Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski oraz TVP3 Rzeszów. Zostało zrealizowane ze środków finansowych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Komisarzem pleneru był Stanisław Dziubak. Celem pleneru była prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, nowych trendów w sztuce ogrodowej oraz promocja Podkarpacia jako zagłębia wikliniarskiego. Podczas pleneru zaproszeni uczestnicy wykonali prace z wykorzystaniem wikliny i innych materiałów naturalnych używanych w sztuce ogrodowej. Wykonane przez uczestników obiekty wiklinowe – rzeźby zainstalowane zostały w przestrzeni ogrodu celem uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Arboretum oraz zaprezentowane zostały zwiedzającym. Uczestnikami pleneru byli artyści plastycy, pedagodzy uczelni wyższych: mgr Elżbieta Bis (Rudnik), dr Elżbieta Biskup (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury), prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), artysta plastyk Mirosław Maszlanko (Marwica), mgr Jan Sajdak (Warszawa), prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), mgr Joanna Warchoł (Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski), dr hab. prof. nadzw. Anna Waszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Józef Wąsacz (Politechnika Krakowska), mgr Stanisława Zacharko-Łagowska (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach), dr Aleksandra Zuba-Benn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie).

 

Opublikowano:5 sierpnia 2021

„Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020”

W dniach od 12 do 26 lipca 2020 r. na terenie Arboretum w Bolestraszycach odbył się „Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020”, którego uczestnikami byli artyści plastycy, pedagodzy uczelni wyższych z Polski. Celem wydarzenia była prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, nowych trendów w sztuce ogrodowej oraz promocja Podkarpacia jako zagłębia wikliniarskiego. Wykonane przez uczestników obiekty wiklinowe – rzeźby zainstalowane zostały w przestrzeni ogrodu i zaprezentowane zwiedzającym.
Uczestnikami pleneru byli: dr Joanna Biskup-Brykczyńska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), praca pt. „Wspomnienie”; artysta plastyk Stanisław Dziubak – komisarz pleneru (Tarnobrzeski Dom Kultury), prace pt. „Anemochoria III”, „Rodzina II”; prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Brama Wschodnia”; prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Z cyklu Obiekty animowane wiatrem Obserwator”; artysta plastyk Mirosław Maszlanko (Marwica), praca pt. „Zegar słoneczny”; dr hab. prof. nadzw. Anna Waszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), praca pt. „Katedra”; prof. dr hab. Józef Wąsacz (Politechnika Krakowska), praca pt. „Cząstka”; mgr Stanisława Zacharko-Łagowska (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach), praca pt. „Katedra”; dr Aleksandra Zuba-Benn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), praca pt. „Lewitacja”.

Opublikowano:31 lipca 2020

RSS
Facebook
YouTube