Kolekcje

Arboretum na swoim terenie posiada wiele kolekcji roślin. M.in. są to:

Kolekcja roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych w warunkach uprawy ogrodowej w Arboretum Bolestraszyce

Podstawowym celem Arboretum w Bolestraszycach jest gromadzenie i utrzymywanie w warunkach uprawy ogrodowej kolekcji roślin. Udostępnianie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, edukacja oraz czynna ochrona rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych gatunków flory polskiej i dendroflory. A także historycznych odmian drzew i krzewów owocowych o znaczeniu utylitarnym. W Arboretum kontynuowane są długoletnie badania nad biologią, ekologią m.in. Cerasus fruticosa Pall, Cirsium decussatum Janka, Crataegus palmstruchii Lindm., Erysimum pienicum (Zapał.) Pawł., Fritillaria meleagris L, Linum austriacum L., Marsilea quadrifolia L, Rhododendron luteum L., Salvinia natans (L.) All., Staphylea pinnata L. i Trapa natans L. w warunkach in situ i ex situ.

Kolekcja roślin biblijnych

Wydarzenia Biblijne opisywane na kartach Starego i Nowego Testamentu dzieją się w konkretnym miejscu i czasie. Ziemia Obiecana zajmuje niewielką powierzchnię, około 28 000 km. Z północy na południe jest zaledwie 230 km. Wyróżnia się tu cztery główne jednostki fizjograficzne z niezwykle urozmaiconą rzeźbą: nizina nadmorska, płaskowyż zachodni, zapadlisko Jordanu i wyżynna Pustynia Negev.
Duże zróżnicowanie wysokości jest przyczyną znacznych różnic klimatycznych na terenie Izraela, a klimat zaliczany jest do grupy śródziemnomorskich i podzwrotnikowych. Efektem tego jest występowanie dużej liczby zbiorowisk roślinnych, m.in.: pustynnych, półpustynnych, stepowych, leśnych, roślinności twardolistnej. Takie bogactwo zbiorowisk roślinnych decyduje o ogromnej różnorodności i bogactwie roślin na tym obszarze.

Regionalna kolekcja wikliny użytkowej

Arboretum w Bolestraszycach znajduje się w regionie o żywych tradycjach plecionkarskich. Leżący w pobliżu ośrodek wikliniarski skupiony wokół Rudnika nad Sanem ma 130-letnią tradycję. To rzemiosło jest źródłem utrzymania dla kilku tysięcy plecionkarzy i plantatorów wikliny. Wikliniarze z Podkarpacia opierają swoją produkcję o wiklinę amerykankę (Salix americana), czyli pochodzącą z Ameryki. Odmiana ta jest eksploatowana przez dziesięciolecia i straciła swoje pierwotne walory. Jest atakowana przez wiele chorób i szkodników. Odnowienie jej stało się koniecznością. Arboretum w Bolestraszycach jako placówka naukowa postanowiło się włączyć w ten proces widząc pilną potrzebę zmian. Założono kolekcje wierzb użytkowych, aby wyselekcjonować odmianę najbardziej wartościową w plecionkarstwie i odporną na szkodniki. Kolekcja liczy kilkadziesiąt odmian wierzb. Początkiem jej były zasoby własne placówki i zbiory Stanisława Dziubaka z Tarnobrzega. Kolekcję wzbogacono wieloma odmianami przywiezionymi z wyprawy naukowej do Czech. Jest ona stale poszerzana.

 

RSS
Facebook
YouTube