Szkoła Podstawowa

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA PODSTAWOWA

Propozycje tematów zajęć:

Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. W trakcie zajęć uczniowie poznają krajowe gatunki drzew liściastych.

Gatunki azjatyckie, w tym poznajmy żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoję chińską i miłorzęba dwuklapowego i inne gatunki (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi przedstawicielami flory azjatyckiej. Uczniowie poznają m.in. metasekwoję chińską, miłorzęba i inne gatunki.

Jak rośliny przystosowały się do środowiska życia (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają różne gatunki roślin przystosowane do życia w różnych środowiskach, w tym wybrane gatunki wodne, bagienne, sukulenty, rośliny kserotermiczne.

Poznajmy paprocie ich budowę oraz gatunki chronione (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki paproci zgromadzone w kolekcjach Arboretum. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki chronione w Polsce.

Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami z kolekcji roślin wodnych i bagiennych oraz z ich środowiskiem życia. Szczególną uwagę w trakcie zajęć zwraca się na gatunki objęte ochroną w Polsce.

Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona ( 2 godz.).
Termin realizacji zajęć: IX-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z bogactwem i różnorodnością owoców i nasion roślin rosnących w Arboretum.

Poznajmy krajowe gatunki iglaste (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają krajowe gatunki drzew i krzewów iglastych.

Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa przyrodniczego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki roślin rosnące w Arboretum z listy roślin zamieszczonych w PCKR.

RSS
Facebook
YouTube