Warsztaty wokalne w Arboretum Bolestraszyce

logo Bolestraszyce logo_mkidn logo podkarpackie

„Warsztaty wokalne w Arboretum Bolestraszyce”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W dniach od 13 do 15 października 2017 r. na terenie Arboretum w Bolestraszycach odbyły się warsztaty wokalne, w których uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zadanie realizowane było w ramach „Programów z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej; Program „Edukacja kulturalna”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt został przygotowany i był koordynowany (wolontariat) przez dyrektora Arboretum Narcyza Pióreckiego.

Celem warsztatów była aktywizacja i twórcza integracja uczestników pragnących udoskonalać swoje zdolności wokalne oraz interpretacyjne. Podczas zadania uczestnicy kształtowali swoją dojrzałość artystyczną, uczyli się współpracy w grupie. W trakcie 3 dniowych warsztatów przeprowadzono zajęcia z poprawnej emisji głosu, dykcji, doboru piosenek i przygotowania repertuaru, interpretacji tekstów piosenek, a także uczestnicy poznawali zasady ruchu scenicznego, choreografii, dykcji z elementami gry aktorskiej, opanowania tremy oraz umiejętności harmonicznego słyszenia, kształconego podczas zajęć poświęconych współbrzmieniom wokalnym. Każdy z uczestników doskonalił swoje możliwości wykonawcze pod okiem wysokiej klasy specjalistów, animatorów kultury, doświadczonych trenerów wokalnych, choreografów, aktorów, reżyserów oraz nauczycieli emisji głosu, dysponujących bogatym doświadczeniem pedagogicznym. W projekcie wykorzystane zostały różnorodne formy edukacyjne jak: gry, zabawy, zajęcia grupowe, eksperymenty twórcze oraz możliwości interakcji z pozostałymi uczestnikami w oparciu o obserwację ich zachowań w trakcie realizowania działań warsztatowych. Po przeprowadzeniu zajęć warsztatowych odbył się koncert promujący zadanie.
Koordynatorem warsztatów wokalnych była Magdalena Skubisz, absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, wokalistka jazzowa i doświadczony pedagog. W realizację zadania zaangażowani byli ponadto inni specjaliści w dziedzinie emisji głosu oraz pokrewnych wokalistyce, dziedzin artystycznych: Daniel Lipiec, Mirosław Szpyrka, Jadwiga Domka i Monika Adamiec.


RSS
Facebook
YouTube