Projekty i zadania

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach realizuje też zadania i projekty we współpracy z jednostkami samorządowymi oraz MKiDN, m.in.:

„Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach”

Projekt naukowy podjęty dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu przeprowadzenie terenowej inwentaryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, położonych na terenach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, umownie nazywanych „Kresami”. Inicjatywa ta, nieprzypadkowo zrodziła się w Arboretum w Bolestraszycach, którego założyciel i wieloletni dyrektor, profesor Jerzy Piórecki, podjął się w trudnych czasach dokonać heroicznego wysiłku terenowej inwentaryzacji zabytkowych parków i ogrodów, położonych na terenie ówczesnych trzech województw: przemyskiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego. Pracy tej dokonał sam, bez zespołu badawczego, nie szczędząc czasu, ani własnych środków finansowych. Niniejsze opracowanie jest naturalnym uzupełnieniem i kontynuacją tych prac obejmujących na obecnym etapie tereny przedwojennego województwa przemyskiego znajdujące się na terenie Ukrainy.

„Blisko natury – warsztaty twórcze dla seniorów”

Warsztaty twórcze dla seniorów „Blisko natury” odbyły się w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach w dniach od 13 do 20 lipca 2014 r. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie przeprowadzono w ramach Programu: Edukacja, Priorytetu: Edukacja kulturalna. Współorganizatorem warsztatów był Tarnobrzeski Dom Kultury.
Celem projektu było wspieranie innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, rozwijających w społeczeństwie aktywność twórczą i integrację przedstawicieli różnych grup wiekowych i społecznych, zwłaszcza seniorów. Zadanie realizowane było w formie interaktywnych jednotygodniowych międzynarodowych warsztatów, podczas których kilkudziesięciu uczestników wykorzystując różne materiały plastyczne jak drewno, wiklina, kamień, papier, glina i in. wykonało prace, które zaprezentowane zostały w ramach podsumowania zadania.

Projekt  „Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach.”

Od 1 sierpnia 2013 r Arboretum w Bolestraszycach rozpoczęło realizację projektu „Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach.”

Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem słowackim, którym jest Vihorlatská hvezdáreň w Humennem.

RSS
Facebook
YouTube