„Blisko natury – warsztaty twórcze dla seniorów”

„Blisko natury – warsztaty twórcze dla seniorów”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Warsztaty twórcze dla seniorów Blisko natury odbyły się w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach w dniach od 13 do 20 lipca 2014 r. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie przeprowadzono w ramach Programu: Edukacja, Priorytetu: Edukacja kulturalna. Współorganizatorem warsztatów był Tarnobrzeski Dom Kultury. Celem projektu było wspieranie innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, rozwijających w społeczeństwie aktywność twórczą i integrację przedstawicieli różnych grup wiekowych i społecznych, zwłaszcza seniorów. Zadanie realizowane było w formie interaktywnych jednotygodniowych międzynarodowych warsztatów, podczas których kilkudziesięciu uczestników wykorzystując różne materiały plastyczne jak drewno, wiklina, kamień, papier, glina i in. wykonało prace, które zaprezentowane zostały w ramach podsumowania zadania. W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne w tym seniorzy i dzieci. W zadaniu uczestniczyli mieszkańcy Bolestraszyc – osoby ze Stowarzyszenia Kobiet Bolestraszyc oraz dzieci, seniorzy ze Szkoły Plastycznej „Wrzos” ze Lwowa i z Grupy Amarant z Krakowa i in. Zadania warsztatowe przeprowadzone było przez wykwalifikowane osoby – artystów, pedagogów, osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki i instytucje: uczelnie wyższe, ośrodki kultury i placówki oświatowe co zagwarantowało dużą efektywność i wysoki poziom realizacji zadania. Pod kierunkiem profesjonalistów, uczestnicy w oparciu o elementy natury rozwijali swoje umiejętności i poznawali nowe działania w zakresie projektowania przestrzeni w ogrodzie i realizacji obiektów artystycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Koordynator zadania i prowadzący podczas trwania warsztatów wykorzystując nowoczesne technologie przedstawili swój dorobek artystyczny w formie prezentacji multimedialnych i wykładów. Zajęcia warsztatowe odbywały się w plenerze co umożliwiło uczestnikom integrację, bezpośredni kontakt z naturą i spotkania z osobami odwiedzającymi Arboretum. Program działań praktycznych zawierał podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące rzeźby, praw rządzących zasadami kształtowania przestrzeni, miejsca i roli sztuki w krajobrazie, możliwości użycia w przestrzeni koloru, a także innych dziedzin sztuki i możliwości wykorzystania do swoich działań różnorodnych materiałów plastycznych. W ramach warsztatów odbywały się zajęcia z takich dziedzin jak: malarstwo, rysunek, projektowanie działań w przestrzeni, rzeźba, fotografia. Uczestnicy mieli możliwość współtworzyć zadanie, a następnie pod kierunkiem prowadzących, doskonaląc swój warsztat artystyczny rozwiązywać postawiony problem. Prowadzącym warsztaty i głównym koordynatorem w formie wolontariatu był dr Narcyz Piórecki (Arboretum Bolestraszyce, Uniwersytet Rzeszowski). Zadania warsztatowe prowadzili: artysta plastyk Stanisław Dziubak – koordynator zadania (Tarnobrzeski Dom Kultury), prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), prof. Jan Rylke (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Irena Strilciv (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), dr Aleksandra Zuba-Benn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), dr Katarzyna Krzykawska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), artysta plastyk Aleksandra Herisz (Młodzieżowy Dom Kultury w Bytomiu), artysta plastyk Krzysztof Czerwiak (Warsztat Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli), artysta plastyk Małgorzata Matuszewska oraz artyści ze Związku Artystów Plastyków Ukrainy – artysta plastyk Tetyana Yagodkina, artysta plastyk Gennadij i z Białorusi artysta plastyk Edward Gałustow. W formie wolontariatu w zadaniu uczestniczyła prowadząc zajęcia z wikliny artysta plastyk Elżbieta Piórecka. W ramach działań promocyjnych zrealizowany został przez TVP3 Rzeszów pod kierunkiem Barbary Pawlak film edukacyjno-animacyjny oraz wydany został folder, baner informacyjny oraz plakat informacyjny.

RSS
Facebook
YouTube