Lektura a natura w Arboretum Bolestraszyce

logo Bolestraszyce logo_mkidn logo podkarpackie

„Lektura a natura w Arboretum Bolestraszyce”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W dniu 20 września 2017 r. w Arboretum w Bolestraszycach w ramach realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Promocja czytelnictwa 2017, odbyła się realizacja projektu pt.”Lektura a natura w Arboretum Bolestraszyce”.

Celem projektu było rozbudzenie wśród młodych czytelników zainteresowania literaturą oraz procesem jej powstawania. Projekt skierowany był do młodzieży szkolnej w tym gimnazjalnej pochodzącej z terenów miejskich i wiejskich, a także czytelników i fanów reprezentujących rozmaite grupy społeczne i wiekowe. Podczas spotkania literackiego swoją twórczość zaprezentowali autorzy specjalizujący się w odrębnych gatunkach literackich. Magda Skubisz jest autorką powieści młodzieżowych w tym m.in. „LO Story”, zaś Stefan Darda specjalizuje się w literaturze grozy i kryminału, najnowsza książka autora to „Nowy dom na wyrębach”. Podczas spotkania czytelnicy mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z autorem, dowiedzieć się jak przebiega proces powstawania książki i jakie są metody jej promocji na rynku wydawniczym. Czytelnicy przed spotkaniem zapoznali się z nowościami wydawniczymi autorów także mogli czynnie uczestniczyć w prowadzonej przez konferansjera dyskusji oraz podzielić się swoimi doznaniami artystycznymi związanymi z lekturą wybranej powieści. Ważnym aspektem spotkania było upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży oraz kształtowanie nawyków częstego sięgania po książkę, a co za tym idzie, rozwijania wyobraźni oraz innych uzdolnień, nierzadko inspirowanych literaturą. Na zakończenie spotkania odbył się koncert, związany repertuarowo z promocją czytelnictwa i literatury.

RSS
Facebook
YouTube