Rytmy Przyrody

Projekt  „Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej
w Arboretum w Bolestraszycach.”

 

Od 1 sierpnia 2013 r. Arboretum w Bolestraszycach rozpoczęło realizację projektu „Rytmy przyrody. Innowacyjne produkty turystyki przyrodniczej w Arboretum w Bolestraszycach.” Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem słowackim, którym jest Vihorlatská hvezdáreň w Humennem. Cel główny realizacji projektu: Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej poprzez stworzenie nowych, innowacyjnych produktów turystycznych w Arboretum w Bolestraszycach wraz z budową niezbędnej dla tych produktów infrastruktury.

Cele bezpośrednie:

  • Zwiększenie ruchu turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego. Promocja walorów turystycznych obszarów pogranicza oraz promowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki, ekologii i edukacji. Przygotowanie nowych, innowacyjnych produktów turystycznych związanych z turystyką przyrodniczą.
  • Wymiana doświadczeń oraz wiedzy parterów dziedzinach związanych z fizjografią oraz astronomią  turystyką, edukacją, rekreacją oraz związanymi z nimi usługami i biznesem. Poznawanie wzajemne partnerów i rozwój współpracy transgranicznej. Informowanie mieszkańców regionu i turystów o problemie zanieczyszczenia nadmiernym sztucznym światłem oraz promowanie rozwiązań chroniących środowisko przed tym typem zanieczyszczenia – budowa przykładowych ogrodów promujących dobre rozwiązania w tej dziedzinie.
  • Rozbudowa infrastruktury służącej nowym produktom turystyki przyrodniczej edukacyjnej – budowa tarasu do obserwacji przyrodniczych, oraz rozbudowa ogrodu sensualnego dla osób niewidomych o nowe atrakcje, między innymi budowa pierwszego w Polsce tyfloplanetarium (planetarium dotykowego). Wyposażenie Arboretum w Bolestraszycach w sprzęt do prowadzenia edukacji ekologicznej i astronomicznej. Budowa stacji monitorującej stan środowiska naturalnego, w tym nocnego nieba.

alt

RSS
Facebook
YouTube