Kolekcja roślin biblijnych

Wydarzenia Biblijne opisywane na kartach Starego i Nowego Testamentu dzieją się w konkretnym miejscu i czasie. Ziemia Obiecana zajmuje niewielką powierzchnię, około 28 000 km. Z północy na południe jest zaledwie 230 km. Wyróżnia się tu cztery główne jednostki fizjograficzne z niezwykle urozmaiconą rzeźbą: nizina nadmorska, płaskowyż zachodni, zapadlisko Jordanu i wyżynna Pustynia Negev.
Duże zróżnicowanie wysokości jest przyczyną znacznych różnic klimatycznych na terenie Izraela, a klimat zaliczany jest do grupy śródziemnomorskich i podzwrotnikowych. Efektem tego jest występowanie dużej liczby zbiorowisk roślinnych, min.: pustynnych, półpustynnych, stepowych, leśnych, roślinności twardolistnej. Takie bogactwo zbiorowisk roślinnych decyduje o ogromnej różnorodności i bogactwie roślin na tym obszarze. Rośliny są częścią scenerii wydarzeń opisywanych na kartach Biblii i fascynują nas ze względu na mnogość niesionej przez nie symboliki. Przez wieki szata roślina ulegała licznym przemianom, niemniej jednak wiele gatunków roślin wymienionych na kartach Biblii przetrwało do naszych czasów i można je zobaczyć w naturze pielgrzymując do Ziemi Świętej. Nasza kolekcja pokazuje wybrane rośliny, które pojawiają się na kartach Biblii, od pierwszych ksiąg Starego Testamentu poczynając. Rośliny zostały wprowadzone do stwórczych planów Boga. W Księdze Rodzaju czytamy: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona (Rdz 1,11-12). Księga Powtórzonego Prawa mówi o siedmiu najważniejszych roślinach Ziemi Świętej: Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadził cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze do ziemi pszenicy, jęczmieni, winorośli, drzewa figowego i granatowego do ziemi oliwek, oliwy i miodu (Pwt 8,7-8).

RSS
Facebook
YouTube