Wystawa „Zdrowie Polaków w II Rzeczypospolitej z szczególną dostępnością do uzdrowisk i letnisk województwa tarnopolskiego przed 1939 r.”

Zadanie pn. Wystawa „Zdrowie Polaków w II Rzeczypospolitej z szczególną dostępnością do uzdrowisk i letnisk województwa tarnopolskiego przed 1939 r.”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023”.

„Dofinansowano ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego”.

Organizator zadania, aranżacja wystawy: dr hab. prof. UR Narcyz Piórecki (Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie).

Koordynator zadania, działania merytoryczne dotyczące przygotowania wystawy: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie).

W ramach realizacji zadania przygotowano merytoryczne i techniczne wystawę edukacyjną na którą składały się wielkoformatowe wydruki – plansze informacyjno-edukacyjne przedstawiające rozwój miejscowości dawnych Kresów, w których prowadzona była działalność zdrojowiskowa oraz opracowany i wydany został folder a także zakupiono fotoramy przeznaczone do oprawy wydruków na wystawę. Wystawę udostępniono do zwiedzania osobom odwiedzającym Arboretum.

Celem zadania było upamiętnienie polskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego i upowszechnienie wśród licznych krajowych i zagranicznych turystów odwiedzających Arboretum Bolestraszyce wiedzy na temat dorobku kulturowego Polski, a w szczególności wiedzy na temat historii miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych, zdrowia, ewolucji działalności prozdrowotnych, zdrojownictwa, w tym ich historii i uwarunkowań rozwoju na terenie Kresów II Rzeczypospolitej (na terenie dawnego województwa tarnopolskiego). Na planszach prezentowanej wystawy przedstawiono rozwój miejscowości dawnych Kresów, w których prowadzona była działalność zdrojowiskowa, w tym zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowania politycznego i społecznego rozwoju Tarnopola i województwa ruskiego, województwa tarnopolskiego na Kresach w II Rzeczypospolitej, historycznego rozwoju woj. tarnopolskiego, rozwoju uzdrowisk, zdrojownictwa i letnisk, uwarunkowania klimatyczne, komunikacyjne, lecznicze zasoby przyrodnicze, personelu dla balneologii i fizjoterapii, środków leczniczych w miejscowościach, architektury willi i pensjonatów, transportu osobowego w województwie tarnopolskiego, turystyki uzdrowisk, zdrojowisk i letnisk województwa tarnopolskiego przed 1939 r.

RSS
Facebook
YouTube