Archiwum miesiąca: lipiec 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ac4fe75-ef2e-473e-802d-a3b1f5ff6d4f

Opublikowano:29 lipca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup wraz z dostawą samochodu towarowo – osobowego dla Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zakup wraz z dostawą samochodu towarowo – osobowego dla Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/09bb0489-3b45-4af8-a216-6b41ad9c7602

Opublikowano:27 lipca 2022

Wystawa poplenerowa „Plener Artystyczny Polska Ukrainie”

„Plener artystyczny Polska Ukrainie” odbył się w dniach od 6 do 14 lipca 2022 r. Kuratorem i organizatorem wydarzenia był dr hab. Narcyz Piórecki (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie), kuratorem była dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie).
W plenerze udział wzięli artyści plastycy z Ukrainy z Kijowa, którzy od wielu lat współpracują z Arboretum uczestnicząc w międzynarodowych plenerach artystycznych, sympozjach i warsztatach, a także organizując liczne wystawy w Europie. Warunki w jakich obecnie znaleźli się ukraińscy artyści nie dają im możliwości podejmowania jakiejkolwiek działalności artystycznej i twórczej. W związku z powyższym Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zorganizowało plener artystyczny, który był formą solidarności ze środowiskiem artystycznym sąsiedniego kraju dotkniętego niesprowokowaną wojną. Uczestnikami pleneru byli z Ukrainy: Katerina Korniichuk, Oleksii Vakarchuk, Maryna Shynkaruk, Oleksii Malykh, Hanna Nosenko, Henry Yagodkin, Tetiana Yagodkin, Iryna Kot
oraz z Polski dr hab. Narcyz Piórecki (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach), Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu) i kurator pleneru dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie).
Plener był finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat medialny wydarzenia: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów.

Opublikowano:26 lipca 2022

Józef Wąsacz „Kształty z Arboretum – przemiana”

Józef Wąsacz „Kształty z Arboretum – przemiana”. Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Opublikowano:26 lipca 2022

Rycerze w Ogrodzie. Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach

Zapraszamy

Opublikowano:25 lipca 2022

Zaproszenie

Opublikowano:21 lipca 2022

RSS
Facebook
YouTube