Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Remont alejki nadbrzeżnej i rekonstrukcja wałów wokół stawu średniego na terenie Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ac4fe75-ef2e-473e-802d-a3b1f5ff6d4f

RSS
Facebook
YouTube