Szkoła Średnia

OFERTA EDUKACYJNA – SZKOŁA ŚREDNIA

Propozycje tematów zajęć:

Poznajmy rodzime gatunki drzew liściastych (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. W trakcie zajęć uczniowie poznają krajowe gatunki drzew liściastych.

Poznajmy gatunki azjatyckie, w tym żywe skamieniałości epok minionych: metasekwoję chińską i miłorzęba dwuklapowego i inne gatunki roślin  (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami flory azjatyckiej, w tym poznają metasekwoję chińską, miłorzęba i inne gatunki azjatyckie.

Jak rośliny przystosowały się do środowiska życia (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają różne gatunki roślin przystosowane do życia w różnych środowiskach, w tym wybrane gatunki wodne, bagienne, sukulenty, rośliny kserotermiczne.

Poznajmy paprocie ich budowę oraz gatunki chronione (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają wybrane gatunki paproci zgromadzone w kolekcjach Arboretum. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki chronione w Polsce.

Rośliny wodne, bagienne i ich środowisko (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami z kolekcji roślin wodnych i bagiennych oraz z ich środowiskiem życia. Szczególną uwagę w trakcie zajęć zwraca się na gatunki objęte ochroną w Polsce.

Kolekcja dendrologiczna Arboretum-wybrane gatunki flory amerykańskiej i azjatyckiej (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczniowie poznają wybrane gatunki dendroflory amerykańskiej i azjatyckiej.

Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa przyrodniczego (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają  wybrane gatunki rosnące w Arboretum – zamieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Poznajmy krajowe gatunki iglaste (2 godz.).
Termin realizacji zajęć: V-X. Uczestnicy zajęć poznają popularne krajowe gatunki drzew i krzewów iglastych.

RSS
Facebook
YouTube