Regulamin Arboretum

Regulamin zwiedzania Arboretum Bolestraszyce

Na terenie Arboretum zabronione jest:

 • chodzenie poza wyznaczonymi alejkami i ścieżkami
 • wjeżdżanie do Arboretum pojazdami kołowymi
 • przebywanie bez opieki dzieci do lat 12
 • przebywanie w zamkniętych kolekcjach roślin i powierzchniach doświadczalnych
 • zbieranie dla celów konsumpcyjnych owoców i nasion, niektóre z nich mogą zawierać substancje trujące
 • niszczenie roślin, zrywanie kwiatów i nasion, łamanie gałęzi drzew i krzewów
 • wchodzenie na drzewa, kaleczenie drzew
 • niszczenie urządzeń technicznych, gospodarczych i ogrodniczych
 • pływanie, wędkowanie w stawie
 • wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych, chwytanie i płoszenie zwierzyny
 • przebywanie w stanie nietrzeźwym
 • zaśmiecanie
 • używanie radioodbiorników i zakłócanie ciszy
 • zwiedzanie Arboretum podczas burzy
 • palenie ogniska i grillowanie bez zgody dyrekcji

Za bezpieczeństwo grup wycieczkowych odpowiadają opiekunowie.

W przypadku rażącego naruszenia przez uczestników Regulaminu zwiedzania Arboretum zastrzega sobie prawo przerwania oprowadzania lub zajęć.

Wytyczne i procedury dotyczące funkcjonowania Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w stanie epidemii COVID-19 —> wytyczne pandemia
RSS
Facebook
YouTube