XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum

XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2023 odbył się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Plener zrealizowano w dniach od 10 do 23 lipca 2023 r. ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego. Organizatorem i kuratorem wydarzenia był Dyrektor Arboretum dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie). Komisarzem pleneru był artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury). Celem pleneru była prezentacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, nowych trendów w sztuce ogrodowej oraz promocja Podkarpacia jako zagłębia wikliniarskiego. Podczas pleneru zaproszeni uczestnicy wykonali prace z wykorzystaniem wikliny i innych materiałów naturalnych używanych w sztuce ogrodowej. Wykonane przez uczestników obiekty wiklinowe – rzeźby zainstalowane zostały w przestrzeni ogrodu celem uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Arboretum oraz zaprezentowane zostały zwiedzającym. Uczestnikami wydarzenia byli pedagodzy uczelni wyższych, artyści plastycy z Polski: 

artysta plastyk Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu), praca pt. „Niedziela wierzbowa”.                                                                                 

artysta plastyk Aleksandra Herisz (Młodzieżowy Dom Kultury w Bytomiu), praca pt. „Zalśnić”.                                                                                                 

prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Brama Wschodnia Horyzontalna”.                                                                               

prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „Obiekt do patrzenia w niebo”.                                                                             

artysta plastyk Mirosław Maszlanko (Marwica), praca pt. „Geotropizm II”.                                                                                                                   

artysta plastyk Maria Myrosznyczenko (Dom Kultury w Kocku), praca pt. „Podzieleni”.                                                                                                     

dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie), praca pt. „Matka Courage ciągnie wszystkie brudy świata”.         

 dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), praca pt. „O kryzysie węglowym dopiero zaczynamy rozmawiać”, a tymczasem – popatrzmy na – „bogów umarłego lasu”.

prof. dr hab. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), praca pt. „O.N.O.”.                                                                                                         

artysta plastyk Joanna Warchoł (Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski), praca pt. „Kręgi życia”.                                                                           

dr hab. Anna Waszczuk prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), praca pt. „Rekonstrukcje”.                                                                           

dr hab. Józef Wąsacz prof. PK (Politechnika Krakowska w Krakowie), praca pt. „Nienazwane”.                                                                                                   

– artysta plastyk Stanisława Zacharko-Łagowska (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach), praca pt. „Formy wklęsło-wypukłe”.                                                                     

artysta plastyk Piotr Zbrożek (Przemyśl), praca pt. „Kapliczka Długiej Drogi”.                                                                                                           

dr Aleksandra Zuba-Benn (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), praca pt. „Relacje”.                                                                                                       

oraz artyści plastycy z Ukrainy:                                                                                                                                                           

dr Anna Popowa (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), praca pt. „Połączenie”.                                                                                                                 

artysta plastyk Gennadiy Titov (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. „Duch”.                                                                                             

artysta plastyk Tetyana Yagodkina (Narodowy Związek Artystów Ukrainy w Kijowie), praca pt. „Indywidualista”.


prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). „Obiekt do patrzenia w niebo”

RSS
Facebook
YouTube