XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum 2019”

W dniach od 7 do 21 lipca 2019 r. odbył się w Arboretum XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum 2019”. Współorganizatorem pleneru był Tarnobrzeski Dom Kultury. Komisarz Stanisław Dziubak. Celem pleneru jest zaprojektowanie i wykonanie obiektów wiklinowych oraz promocja wikliny jako materiału twórczego, wykorzystywanego w sztuce ogrodowej. Uczestniczyli w nim artyści plastycy z Polski i zagranicy. Powstałe prace obiekty wiklinowe zostały zaprezentowane na terenie Arboretum.

Uczestnikami pleneru byli:
– Elżbieta Bis (Rudnik). Praca pt. „Sekretne przejście ślimaków”.
– Ewa Dąbrowska (Warszawa). Prace pt. „Ptasie zaloty”; „Łono natury”.
– Jolanta Dymowska (Rossosz). Praca pt. „Dumka. Pieśń wieczorna”.
– Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury). Prace pt. „Anemochoria II”; „Brama do ogrodu”; „Kosz wikliny”.
– Grzegorz Gordat (Miejski Dom Kultury Dęblin). Praca pt. „Kądziołek”.
– Tetiana Jagodkina (Kijów Ukraina). Praca pt. „Ogień”.
– Mirosław Maszlanko (Marwica). Praca pt. „Wieloskręty II”.
– Małgorzata Matuszewska (Wrocław). Praca pt. „Kapsuły czasu”.
– Jan Sajdak (Warszawa). Praca pt. „Wenus z mokradeł”.
– dr Anna Popova (ASP Lwów Ukraina). Praca pt. „Laminarie”.
– prof. dr hab. Maria Polakowska-Prokopiak (UMCS Lublin). Prace pt. „Klony”; „Przegibek (z cyklu).
– Gennadij Titov (Kijów Ukraina). Praca pt. „Biskup”.
– Joanna Warchoł (Kraków). Praca pt. „Ołtarz dla patronów ogrodów”.
– dr hab. Anna Waszczuk (UMCS Lublin). Praca pt. „Co to?”
– prof. dr hab. Józef Wąsacz (Politechnika Krakowska). Praca pt. „Molekuła”.
– prof. dr hab. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka (Akademia Sztuk Pięknych Łódź). Praca pt. „Z wiatrem”.
– Stanisława Zacharko-Łagowska (BWA Kielce). Praca pt. „Zaproszenia dla bociana”.
– Joanna Zając-Slapnicar. Praca pt. „Promieniec bolestraszycki”.

– dr Aleksandra Zuba-Benn (PWSZ Tarnów). Praca pt. „Po linii”.

RSS
Facebook
YouTube