Zapraszamy na wernisaż wystaw 3 sierpnia, godz. 17.00

Zapraszamy
3 sierpnia 2019 r., godz. 17.00
Wernisaż wystaw:
• Aleksander Myjak. „Niepokój”
• Barbara Kasperczyk. „Between biology and civilization. Pomiędzy biologią a cywilizacją”
• „BTF 2018” – wystawa przeglądowa członków Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego

RSS
Facebook
YouTube