Wystawa czasowa Stanisław Zaborniak „Miejscowości uzdrowiskowe na Kresach II Rzeczypospolitej (założenia parkowe)”

Wystawa czasowa „Miejscowości uzdrowiskowe na Kresach II Rzeczypospolitej (założenia parkowe)”. Zapraszamy do obejrzenia popularno-naukowej wystawy przygotowanej pod koordynacją prof. dr hab. Stanisława Zaborniaka (Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie) wraz z zespołem w składzie: dr hab. Iwona Tabaczek-Beister (Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie), mgr Paweł Bobkiewicz (seminarium doktorancie, opiekun dr hab. Iwona Tabaczek-Beister Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie), mgr Janusz Kawałko (Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie), prezentującej miejscowości uzdrowiskowe na Kresach II Rzeczypospolitej (założenia parkowe), walory przyrodnicze i etnograficzne miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych województwa stanisławskiego (przed 1939 r.) oraz parki i ogrody w miejscowościach uzdrowiskowych i letniskowych województwa stanisławskiego przed 1939 r. Wystawa przedstawia dziedzictwo kulturowo-historyczne Kresów, a w szczególności wiedzę na temat zdrowia, ewolucji działalności prozdrowotnych, zdrojownictwa, miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych, w tym ich historii, uwarunkowań rozwoju oraz przedstawia parki i ogrody na Kresach II Rzeczypospolitej.
Profesor dr hab. Stanisław Zaborniak. Studia wyższe odbył w latach 1974-1978 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W wyniku procedury Rady Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w dniu 3 czerwca 2013 r. uzyskał tytuł profesora. Instruktor i trener lekkiej atletyki. Autor wielu publikacji na temat rozwoju lekkoatletyki w okresie II Rzeczypospolitej. Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie.

RSS
Facebook
YouTube