Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja szklarni położonej na terenie Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja szklarni położonej na terenie Arboretum w Bolestraszycach.

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-940d22af-e4d1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

RSS
Facebook
YouTube