Ogrodzenie elektryczne

Dlaczego w Arboretum zainstalowano ogrodzenie elektryczne?

Prosimy nie zbliżać się i nie dotykać!
Ogrodzenie odstrasza zwierzęta – bobra i wydrę

 

Ogrodzenie elektryczne zainstalowano w celu ochrony cennych gatunków roślin od lat gromadzonych w Arboretum w Kolekcji roślin wodnych i bagiennych, Kolekcji drzew siedlisk wilgotnych, Kolekcji Kosaćców.
Stwierdzono, że zainstalowane ogrodzenia elektryczne odstrasza bobry przed żerowaniem, ale też przed kopaniem podziemnych przejść. Jednocześnie jego zastosowanie pozwala ocalić drzewa i krzewy: metasekwoje, cypryśniki, klony, magnolie, ozdobne krzewy zabezpieczyć nowo wybudowane ścieżki spacerowe i groblę przed ich niszczeniem (rozkopywanie, powstawanie niekontrolowanych zapadlisk).
W swoim środowisku naturalnym bóbr europejski budując tamy, kopiąc jamy sprzyja utrzymaniu małej retencji hamującej gwałtowny odpływ wody. Stwierdzono, również że zainstalowane ogrodzenia elektryczne odstrasza wydrę, która poluje na hodowlane, barwne formy karpia. Dzięki zainstalowanemu ogrodzeniu możemy podziwiać te piękne i dostojnie pływające ryby.
Wydra europejska w środowisku naturalnym pełni rolę drapieżnika.

Ogrodzenie elektryczne odstrasza – nie rani ani tym bardziej nie zabija zwierząt

RSS
Facebook
YouTube