XV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura-Kultura 2020

XV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura Kultura 2020

W seminarium uczestniczyli wykładowcy wyższych uczelni, pedagodzy sztuki, architektury krajobrazu, artyści plastycy z Polski i zaproszeni goście z zagranicy. Tematem wiodącym będzie grafika oraz prezentacja realizowanego od 2013 r. przez Arboretum projektu pn. Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tematyka stulecia wydarzeń 1920 roku, z podkreśleniem działań na froncie południowym. Podczas seminarium uczestnicy wygłosili wykłady, odbyły się pokazy multimedialne oraz dyskusje i szkolenia własne dla pracowników. Odbyły się także przeprowadzone przez dr hab. prof. ASP Witolda Warzywodę prezentuje technik druku ze sklejki drewnianej – mokulito oraz warsztaty sitodruku na tkaninie przeprowadzone przez mgr Krzysztofa Mikosia z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Seminarium towarzyszyła wystawa pn. „Interpretacje przestrzeni 2020”. Kurator wystawy: prof. dr hab. Marek Sak, prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).

Uczestnicy wystawy: artysta plastyk Stanisław Dziubak, mgr Stanisław Chmiel, dr hab. prof. ndzw. Piotr Ciesielski, mgr Krzysztof Mikoś, dr inż. Izabela Myszka, dr Narcyz Piórecki, mgr Aneta Pliszka, prof. dr hab. Jan Rylke, dr Łukasz M. Sadowski, prof. dr hab. Dorota Sak, prof. dr hab. Marek Sak, dr hab. Janusz Skalski, prof. dr hab. Zenovia Shulha, dr hab. prof. ndzw. Piotr Szwiec, dr hab. prof. ndzw. Witold Warzywoda, dr Aleksandra Zuba-Benn.

Komitet Naukowy XV Międzynarodowego Seminarium Naukowego Natura Kultura. Przewodnicząca: dr inż. Izabela Myszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Członkowie: dr hab. prof. ndzw. Piotr Ciesielski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi); dr hab. Beata Gawryszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie); prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu); dr hab. prof. ndzw. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu); dyrektor dr Narcyz Piórecki (Arboretum Bolestraszyce, Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr. hab. Jan Rylke (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie); prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi); prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi); dr hab. prof. ndzw. Piotr Szwiec (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu); dr hab. prof. ndzw. Witold Warzywoda (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi); dr hab. prof. ndzw. Marta Uberman (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof. ndzw. Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski).

Współorganizatorem seminarium był:

– Instytut Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;

– Instytut Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;

– Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;

– Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;

– Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;

– Katedra Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

– Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu.

RSS
Facebook
YouTube