Światowy Dzień Wody

logo0223 marca 2020logo01
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XVIII Edycja Woda a marnowane jedzenie

Ponownie chcemy poruszyć problem produkcji żywności, jednak tym razem pragniemy, uczestnikom konkursów i konferencji, zwrócić uwagę na straty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wynikające z wyrzucania jedzenia. Każdy z nas ma w tym swój udział. Nadgryziona kanapka, nie zjedzony obiad, pozostawiony w sklepie „samotny banan” (akcja Federacji Polskich Banków Żywności) to zużyte olbrzymie ilości wody, roztrwoniona praca rolników i przetwórców, nadprodukcja gazów cieplarnianych, a przede wszystkim utracona żywność, którą można byłoby się podzielić z potrzebującymi.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych do zabrania głosu, w sprawie marnotrawienia wyprodukowanej żywności, poprzez wykonanie oryginalnej pracy konkursowej:

  • Pracy pisemnej
  • Pracy plastycznej
  • Fotografii  lub pracy multimedialnej
  • Wiersza, piosenki, inscenizacji teatralnej

Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), prosimy nadsyłać do 10 marca 2020 r. na nasz adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne  zostaną zaprezentowane na Konferencji.

Konferencja odbędzie się  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, rozpoczęcie o godzinie 900 w dniu  23  marca  2020 r.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w Konkursach i Konferencji.
Osoby przystępujące do Konkursu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu –>2020-Regulamin-Konkursu-Arboretum

Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić i dostarczyć do Arboretum zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka

W załączeniu zaproszenie –>Zaproszenie ŚDW 2020

RSS
Facebook
YouTube