Światowy Dzień Wody

logo0216 marca 2016logo01
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XIV Edycja

 

Wody mórz i oceanów

Obserwacja zjawisk przyrodniczych, dawniej i współcześnie,
pomocna do prognozowania pogody

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIV obchodach Światowego Dnia Wody w Przemyślu.

Odległość z Przemyśla nad wybrzeże Morza Bałtyckiego w prostej linii wynosi około 560 km. To daleko, ale płynąca przez Przemyśl rzeka San nieustająco doprowadza wody do morza. Po drodze, w swoim dorzeczu, zbiera cały ładunek, którym obarczamy nasze potoki rzeczki i rzeki. Jak z takim ciężarem radzi sobie Morze Bałtyckie które przecież odbiera wody z około 250 rzek północnej Europy?

Dzieci i młodzież, zachęcamy do twórczej wypowiedzi w konkursach:

  • Praca pisemna
  • Praca plastyczna
  • Fotografia lub praca multimedialna
  • Wiersz, piosenka, inscenizacja teatralna

Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), prosimy nadsyłać do 5 marca 2016 r. na nasz adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail:
arboretum@poczta.onet.pl

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na Konferencji.

Regulamin konkursu do pobrania Link–>Regulamin 2016

Konferencja odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu,
rozpoczęcie o godzinie 900 w dniu 16 marca 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do udziału w Konkursach i Konferencji. Osoby przystępujące do Konkursu obowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.bolestraszyce.com

RSS
Facebook
YouTube