Konferencja pt. „Dzieło jako środek w edukacji artystycznej”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach w dniach 26, 27, 28.10.2019 w siedzibie Arboretum i Zakładu Fizjografii organizuje międzynarodową konferencję pt. „Dzieło jako środek w edukacji artystycznej”.

Organizatorzy:
Dr hab. Piotr Szwiec prof. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prof. Marek Sak Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. W Strzemińskiego
Dr Narcyz Piórecki dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

Przewidywane są następujące panele dyskusyjne:
1.Rola dzieła w edukacji artystycznej.
2.Relacja mistrz uczeń – rola mistrza obecnej dydaktyce.
3.Warsztaty artystyczne – możliwość współtworzenia dzieła – nowe konteksty i relacje.

Harmonogram konferencji:
Godz. 10.00 – 10.05 – przywitanie gości i prelegentów – dr Narcyz Piórecki dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii
Godz. 10.05 – 10.20 – wykład inaugurujący dr hab. Piotr Szwiec UAP w Poznaniu – „Po co organizować warsztaty artystyczne?”

Sesja 1: Rola dzieła w edukacji artystyczne
prowadzenie sesji dr hab. Piotr Szwiec – UAP w Poznaniu

1. 10.30 – 11.00 Prof. Marek Sak, ASP w Łodzi – „Warsztaty artystyczne z dziećmi i seniorami”
2. 11.00 – 11.30 Dr Narcyz Piórecki Arboretum w Bolestraszycach, UR w Rzeszowie – „Ogród jako przestrzeń inspiracji”
3. 11.30 – 12.00 Prof. Dorota Sak ASP w Łodzi – „Inspiracje, kreacje technologie – co artysta może
przekazać studentom”
12.00 – 12.30 Dyskusja – kawa
4. 12.30 – 13.00 Dr Izabela Myszka SGGW w Warszawie, UAP w Poznaniu – „Ogrody pokazowe. Idea, projekt, realizacja”
5. 13.00 – 13.30 Dr Aleksander Honcharuk NASP we Lwowie – „Rola nauczyciela w odkryciu potencjału studenta”
6. 13.30 – 14.00 Prof. Żyvile Jasutyte ASP w Wilnie – „Dziedzina sztuki, nad którą pracujemy”
14.00 – 15.00 obiad
7. 15.00 – 17.00 Dyskusja
19.00 – 20.00 kolacja

Sesja 2: Relacja mistrz – uczeń. Rola mistrza w obecnej dydaktyce
prowadzenie sesji prof. Marek Sak – ASP w Łodzi

10.00 – 10.20 Prof. Marek Sak ASP w Łodzi – wykład otwierający sesję pt. „Mistrz – uczeń – trzyletnie doświadczenia z warsztatów prowadzonych w Bolestraszycach”
1. 10.30 – 11.00 Mgr Stanisław Chmiel PWSZ w Tarnowie – „Ręczna obróbka drewna – czemu nie!”
2. 11.00 – 11.30 Dr Marian Besaga NASP we Lwowie – „Czy da się wykształcić artystę bez mistrza”
3. 11.30 – 12.00 Dr hab. Tadeusz Zych prof. UR w Rzeszowie – „Edukacja muzealna, szanse i zagrożenia”
12.00 – 12.30 Dyskusja – kawa
4. 12.30 – 13.00 Dr Rafał Nestorów PAN, Instytut Sztuki w Krakowie
5. 13.00 – 13.30 Prof. Krzysztof Bartnik UMCS w lublinie – „Historia jednego motywu”
6. 13.30 – 14.00 Mgr Elżbieta Biskup ASP w Łodzi
14.00 – 15.00 obiad
7. 15.00 – 17.00 Dyskusja
19.00 – 20.00 kolacja

Sesja 3: Warsztaty artystyczne – możliwości współtworzenia – nowe konteksty i relacje prowadzenie sesji dr Narcyz Piórecki Arboretum w Bolestraszycach, UR w Rzeszowie

10.00 – 10.20 Dr Narcyz Piórecki Arboretum w Bolestraszycach, UR w Rzeszowie – wykład otwierający sesję pt. „Ogród jako uniwersalna przestrzeń działań artystycznych i edukacyjnych”
1. 10.30 – 11.00 Prof. Marek Sak ASP w Łodzi – „Warsztaty artystyczne w Uniejowie”
2. 11.00 – 11.30 Prof. Jaroslav Uhel Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy – „Adnotacje i słowa kluczowe”
3. 11.30 – 12.00 Dr hab. Karolina Komasa prof. UAP w Poznaniu – „Mapy jako sposób opisania przestrzeni”
4. 12.00 – 12.30 Prof. Wojciech Hora UAP w Poznaniu – „Landmark jako nośnik informacji w przestrzeni”
5. 12.30 – 13.00 Dr hab. Piotr Szwiec UAP w Poznaniu – „Warsztaty badawcze w procesie dydaktycznym”
14.00 – 15.00 obiad
6. 15.00 – 16.00 Dyskusja – kawa – podsumowanie
16.00 zakończenie

Oficjalna strona Konferencji –>Link

RSS
Facebook
YouTube