Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz
konferencja międzynarodowa
„Drzewa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej”
Bolestraszyce–Lwów, 23–25 września 2016 r.

Podczas Zjazdu odbyło  się Walne Zgromadzenie członków PTD 

Referaty

  • Od Przemyśla do Lwowa. Wybrane zagadnienia z historii kultury ogrodowej ziemi przemyskiej i lwowskiej Rafał Nestorow (Instytut Sztuki PAN, Kraków)
  • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Zarys dziejów z okazji jubileuszu 40- lecia Rafał Nestorow (Instytut Sztuki PAN, PAN Kraków)
  • Dawne szkółki drzew w Galicji Wschodniej Jakub Dolatowski (Arboretum Bolestraszyce)
  • Kolekcje kosaćców w Arboretum Bolestraszyce Narcyz Piórecki (Arboretum Bolestraszyce)

Podczas konferencji odbyła się promocja  publikacji pt. Piękno irysów.

Przygotowane prezentacje referaty i postery przedstawiały dziedzictwo i tradycje ogrodnicze Podkarpacia oraz  kierunki działalności Arboretum na przestrzeni 40 lat istnienia.

RSS
Facebook
YouTube