XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura-Kultura 2022

XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura-Kultura 2022

XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura-Kultura 2022 odbyło się w Arboretum w Bolestraszycach w dniach od 7 do 13 lutego 2022 r., pod opieką naukową prof. dr hab. Marka Saka (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Uczestniczyli w nim wykładowcy uczelni wyższych, pedagodzy sztuki, architektury krajobrazu, artyści sztuk wizualnych z Polski i zagranicy oraz studenci. Celem seminarium była prezentacja współczesnych trendów w kulturze i sztuce ogrodowej oraz nauce i ich praktyczne zastosowania w Arboretum. Tematem wiodącym Seminarium w związku z obchodami rocznicowymi w 2022 roku był Polski Romantyzm i postacie z nim związane oraz Ignacy Łukasiewicz. Nie zapomniano także o 80 tej rocznicy powstania Armii Krajowej.

Komitet Naukowy XVI Międzynarodowego Seminarium Naukowego Natura-Kultura 2022.
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).
Członkowie:

  • prof. dr hab. Piotr Ciesielski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).
  • dr hab. Beata Gawryszewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).
  • prof. dr hab. Wojciech Hora (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).
  • prof. dr hab. Karolina Komasa (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).
  • dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie).
  • prof. dr. hab. Jan Rylke (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).
  • prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).
  • dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP  (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).
  • dr hab. Witold Warzywoda, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).

Podczas seminarium zaprezentowane zostały następujące wykłady:

– dr Gintaras Abaravičius (Trocki Historyczny Park Narodowy w Zatrokach, Litwa). Rewitalizacja rezydencji Tyszkiewiczów na Zatroczu (Uzutrakis) 1995–2022.

– mgr Ewa Antoniewska (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Index Seminum.

– mgr Piotr Banaszczak (Arboretum w Rogowie). Rewitalizacja dendarium Ludwika Młokosiewicza w Lagodechi.

– mgr Robert Bury (Krosno). Niebo i gwiazdy w kulturze polskiej – ebook.

– prof. dr hab. Piotr Ciesielski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Lech Kunka – stulecie urodzin.

– mgr Stanisław Chmiel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie). Wartość ornamentu.

– Mariusz Czernicki (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Lilie wodne w ogrodzie.

– mgr Józef Hordowski (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Ptasie konstrukcje.

– mgr Józef Hordowski (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach). Muzeum Dzieduszyckich w Lwowie.

– prof. dr hab. Živilė Jasutytė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa). Obraz Wilna: ogród, który chce być.

– prof. dr hab. Igor Kudzej (Obserwatorium Astronomiczne w Humennem, Słowacja). Karpaty orbita gwiezdna – nowy projekt chroniący przed zanieczyszczeniem światłem parki na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.

– dr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki PAN w Krakowie). Piotr Michałowski (1800–1855) Malarz – rolnik – mąż stanu – właściciel Bolestraszyc.

– dr hab. Narcyz Piórecki prof. ndzw. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie). Wspomnienie o śp. Profesorze Jerzym Tumiłowiczu.

– prof. dr hab. Jan Rylke (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Jakość życia.

– dr Łukasz Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Sowieckie i rosyjskie malarstwo batalistyczne XX i początku XXI wieku.

– prof. dr hab. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Life is art. 30 lat w obrazkach.

– prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Prezentacja prac studentów z Pracowni Działań Artystycznych dla Krajobrazu z Instytutu Architektury Wnętrz ASP w Łodzi. Koncepcje ogrodów eksperymentalnych

– dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP, I zastępca Rektora, Prorektor ds. studenckich (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Jeden dom, dwa domy – o ratowaniu tzw. domu poniemieckiego.

– mgr inż. Waldemar Wilgusz (Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu). O związkach Arboretum w Bolestraszycach z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

– dr hab. Tadeusz Zych prof. ndzw. (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie). Armia Krajowa w 80 rocznicę powstania.

– mgr Robert Żurawel. Dereń w Frankonii Dolnej.

Studenci:
– Tomasz Borys (Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Współczesne formy filmu niemego.
– Sebastian Piórecki (Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Wojna o naturę ludzką.
– Patryk Wołoszyn (Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie). Rozwiązywanie sporu bez sądu – o mediacjach w pytaniach i odpowiedziach.

RSS
Facebook
YouTube