XIV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura–Kultura 2019

 XIV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura–Kultura 2019 

W dniach od 11 do 16 lutego 2019 r. odbyło się w Arboretum w Bolestraszycach, pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Doroty Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) „XIV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Natura–Kultura. Uczestniczyli w nim wykładowcy uczelni wyższych, pedagodzy sztuki, architektury krajobrazu, artyści plastycy z Polski i zagranicy. Tematem wiodącym seminarium była m.in. prezentacja dotychczasowych wyników realizowanego od 2013 roku przez Arboretum projektu pn. „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem seminarium była również prezentacja współczesnych trendów w kulturze i sztuce ogrodowej oraz możliwości zastosowania ich w Arboretum.

 Współorganizatorem seminarium był: Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Wydział Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie; Katedra Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu.
Seminarium towarzyszyła wystawa pn. „Interpretacje przestrzeni 2019”. Kuratorzy wystawy: Marek Sak, Elżbieta Piórecka.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały następujące wykłady:

 1. dr hab. prof. ndzw. Piotr Ciesielski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Sztuka popularna a sztuka wysoka.
 2. Mariusz Czernicki (Arboretum Bolestraszyce). Lotosy Komarowa w Bolestraszycach.
 3. mgr Stanisław Chmiel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie). 7 lat Warsztatów Dawnych Technik Obróbki Drewna w Bolestraszycach.
 4. mgr Józef Hordowski (Arboretum Bolestraszyce). Działalność ornitologiczna w Arboretum w Bolestraszycach.
 5. dr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki PAN w Krakowie). Pięć lat inwentaryzacji zabytkowych założeń dworsko-ogrodowych na obszarze dawnego województwa lwowskiego. Stan i dalsze perspektywy badań.
 6. Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią w Warszawie). Na kresowym talerzu… Smaki i smaczki z ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
 7. Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią w Warszawie). Polskie Eton nad Strwiążem. Chyrowiana w kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego.
 8. Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią w Warszawie). Chwała Galicji. Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku.
 9. Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią w Warszawie). Ikonografia wojskowa i korespondencja żołnierska jako źródło wiedzy o losach rezydencji na Kresach w latach Wielkiej Wojny 1914–1918.
 10. dr hab. Igor Kudzej (Obserwatorium Astronomiczne w Humennem). Milan Rastislav Štefánik – astronom.
 11. dr Dariusz Leśnikowski (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Instytut Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego). W obliczu kulturonatury.
 12. dr Izabela Myszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Projektowanie ogrodów dla hortiterapii.
 13. dr Narcyz Piórecki (Arboretum Bolestraszyce, Uniwersytet Rzeszowski). Miejski Ogród Botaniczny w Genewie.
 14. dr hab. inż. arch. Krzysztof M. Rostański prof. PŚ (Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach). Strukturalizm przyrodniczy w architekturze.
 15. dr Łukasz M. Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). W kilku słowach o historii sztuki brazylijskiej.
 16. dr hab. prof. ndzw. Dorota Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Kwiaty Besarabii. Architektura i tkaniny Batuceni (Mołdawia).
 17. prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Festiwal Sztuki ulotnej w kontekście tradycji kościelnej Gminy Uniejów.
 18. dr hab. Janusz Skalski. Piesi w przestrzeni miasta.
 19. dr Marta Trojanowska (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej). Pleban z Tartakowa o kościele i parafii, o Potockich i o dżumie, o konfederatach i o innych sprawach.
 20. dr hab. prof. ndzw. Witold Warzywoda (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Wykorzystanie blachy żelaznej w technice litografii i druku wklęsłego.
 21. prof. dr hab. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Struktury linearne.
 22. mgr Stanisława Zacharko-Łagowska (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach). Krajobraz z blizną.
 23. dr Aleksandra Zuba-Benn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie). Tradycja – Kreacja – Transformacja.
 24. dr hab. prof. ndzw. Tadeusz Zych (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Uniwersytet Rzeszowski). Polskie Kresy – mity i rzeczywistość.
 25. mgr Elżbieta Żygała (Arboretum Bolestraszyce). Wrażenia z wyjazdu do Zaporoża.

Odbyło się także spotkanie kulinarne ze Zbigniewem Koźlikiem szefem kuchni Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu oraz zaproszonymi przedstawicielami stowarzyszeń i kół gospodyń.

RSS
Facebook
YouTube