Wystawa. Hubert Ogar „Liść małe dzieło sztuki”

Zapraszamy od maja do lipca 2022 r. do obejrzenia wystawy. Hubert Ogar „Liść małe dzieło sztuki”

Hubert Ogar jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dwóch wydziałów: leśnego i ogrodniczego. W wolnych chwilach pisze, publikuje, fotografuje i tworzy prace plastyczne w metalu. Najważniejsza kolekcja prac to „Liść małe dzieło sztuki”, prezentująca naturalnej wielkości gałązki różnych gatunków drzew i krzewów. Obecnie trwają prace nad nową kolekcją naturalnej wielkości poroży samców zwierzyny płowej.

Swoje pasje i zdobytą wiedzę początkowo realizował prowadząc Centrum Edukacji Przyrodniczej w Nadleśnictwie Marcule, a obecnie kontynuuje prace w Nadleśnictwie Radom. Społecznie udziela się w Kole Łowieckim Soból w Szydłowcu oraz Zarządzie Okręgowym PZŁ w Radomiu, pełniąc różne funkcje m.in. Członka Zarządu Koła, Przewodniczącego Komisji Kultury i Szkolenia, Rzecznika Prasowego, a obecnie także zasiada w komisji problemowej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej w Warszawie.

Wystawa Liść małe dzieło sztuki była prezentowana w:

– 2021 r. Arboretum w Rogowie.

– 2019 r. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (kilka eksponatów zostało przekazane na stałą wystawę),

– 2018 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu,

– 2018 r. Instytut Badań Leśnych w Sękocinie Starym,

– 2018 r. Arboretum w Wojsławicach (przekazana kolekcja prac kilkunastu odmian miłorząb dwuklapkowy),

– 2017 r. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

– 2016 r. podczas Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce,

2015–2018 r. Centrum Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwo Marcule,

– 2015 r. Klub Myśliwski HUBERTUS w Warszawie.

Nagrody za prace z kolekcji Liść małe dzieło sztuki:

– Wyróżnienie w kategorii rzeźba XI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników, 2018 r.

– Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta, edycja 2019, wyróżnienie w dziedzinie sztuka za popularyzację przyrody jako inspiracji do działań twórczych w dziedzinie drutoplastyki oraz praktyczne wykorzystanie sztuki w edukacji leśnej.

Jest autorem wielu artykułów podejmujących tematykę leśną i łowiecką. Publikacje te ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej: Tygodnik Szydłowiecki, Gazeta Szydłowiecka, Ziemia Odrowążów, Łowiec Polski, Biuletyn Kultura Łowiecka. Napisał Wizerunek myśliwych, Monografię Koła Łowieckiego Soból w Szydłowcu a także wydał tomik Wiersze i fraszki z myśliwskiej kulawki.

Hubert Ogar jest dwukrotnym laureatem konkursu literackiego Historia i współczesność powiatu szydłowieckiego (2014, 2015). W 2016 roku zajął III miejsce w konkursie Rok Myśliwca w kategorii artykuł prasowy. Jest laureatem konkursów fotograficznych: Przyroda i łowiectwo w Polsce (2015, 2016), Zwierzęta Naszych LasówWeronika 2017 w czasie Ogólnopolskich Obchodów Święta Patronki Fotografików w Lublinie. Za swoją działalność na niwie łowieckiej otrzymał Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

…Jak sam określił będąc naznaczony imieniem Hubert i nazwiskiem Ogar nie mógł wybrać innej drogi niż być przyrodnikiem – myśliwym i leśnikiem…

 

RSS
Facebook
YouTube