Wystawa „Dziedzictwo Kresów” autorstwa profesora Jerzego Pióreckiego

Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej „Dziedzictwo Kresów”.

Jerzy Piórecki, doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie ekologii roślin. Założyciel i organizator Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Nauczyciel akademicki, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z chwilą rozpadu Związku Radzieckiego i powstania niepodległej Białorusi, Litwy, Ukrainy i zaistniałych już zniszczeń oraz dalszego tempa dewastacji polskiego dziedzictwa kresowego uważa On, że w wielu miejscowościach, już tylko fotografia jest jedynym, a także ostatnim dokumentem ocalenia ich pamięci. Profesor Jerzy Piórecki od 2013 r. uczestniczy w zespole badawczym prowadzonym przez Arboretum w Bolestraszycach, w ramach projektu Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach, realizowanego z Programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie sześciu lat terenowych prac zinwentaryzowano 391 pozostałości założeń dworsko-ogrodowych, znajdujących się na terenie powiatów dawnego województwa lwowskiego: dobromilskiego, jaworowskiego, mościskiego, przemyskiego, rawskiego, rudeckiego, samborskiego, sokalskiego i turczańskiego.

Wystawy:

– Pomniki i zabytki przyrody Ziemi Przemyskiej (Przemyśl 1964).

Moje życiowe pasje, drzewa, ogrody i dwory (Bolestraszyce 1997–2005).

Kresy – dziedzictwo (Bolestraszyce, Krasiczyn, Rzeszów, Skarżysko 2000–2001).

Piętnaście lat Arboretum w Bolestraszycach (Bolestraszyce 2001).

Kresy – Małopolska Wschodnia (Bolestraszyce, Tarnobrzeg 2008).

Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach (Bolestraszyce 2015, 2017).

Poniżej link do katalogu z wystawy

Kresy wystawa fotografii

 

 

 

RSS
Facebook
YouTube