Wystawa „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Cudze chwalicie swego nie znacie – wystawa popularno-naukowa.

Zapraszamy do obejrzenia od 1 maja  wystawy przygotowanej przez Muzeum Przyrodnicze ISIEZ PAN z Krakowa.

Wystawa prezentuje piękno i bogactwo polskiej przyrody, szczególnie bioróżnorodność gatunkową rodzimej fauny a także walory przyrody nieożywionej. Wystawa przedstawia pospolite, rodzime gatunki zwierząt, gatunki objęte ochroną a także gatunki bardzo rzadkie w polskim krajobrazie – zagrożone wyginięciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Szczególnie interesująca i bogata jest krajowa awifauna. Na wystawie można zobaczyć sowy, reprezentowane przez puchacza – największą krajową sowę; krukowate – jedne z najinteligentniejszych ptaków na świecie oraz jastrzębiowate z bielikiem – naszym symbolem narodowym. Szczególnie ciekawą część ekspozycji stanowią mało znane, najmniejsze krajowe ptaki do których zalicza się m.in. mysikrólika. Uzupełnieniem wystawy jest część poświęcona przyrodzie nieożywionej. Dla zwiedzających została przygotowana kolekcja eoceńskiego bursztynu bałtyckiego – polskiego złota północy z inkluzjami w postaci owadów oraz krajowe skały i minerały takie jak sól kamienna czy wapień jurajski.

RSS
Facebook
YouTube