Światowy Dzień Wody 2023

logo02

22 marca 2023
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XXI edycja

logo01

Umierające rzeki. To scenariusz filmu katastroficznego czy nasza rzeczywistość? Co to oznacza dla ludzi, zwierząt i roślin?

 

Katastrofy ekologiczne zdarzały się zawsze. W dziejach Ziemi odnotowano pięć okresów masowego wymierania gatunków, a uważa się, że współcześnie jesteśmy w trakcie szóstego. O zmianach klimatu przynoszących nam gwałtowne, nieprzewidywalne w skutkach zjawiska słyszymy już od dawna i coraz
częściej sami ich doświadczamy (susze, powodzie, trąby powietrzne). Tym bardziej powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby przestrzegać ochrony dostępnych nam zasobów przyrody (wód, powietrza, kopalin, gleby), za które jesteśmy odpowiedzialni i bez których nie potrafilibyśmy żyć.

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych do podjęcia próby sformułowania własnego poglądu na zagadnienie poruszane w trakcie tegorocznych obchodów ŚDW. Zapraszamy do wzięcia udziału i zgłoszenia oryginalnych wypowiedzi w konkursie w
wybranej kategorii:

  • praca pisemna,
  • praca plastyczna,
  • praca multimedialna i fotografia,
  • program artystyczny.

Prace pisemne, plastyczne, prace multimedialne, fotografie oraz zgłoszenia programów artystycznych prosimy nadsyłać do 9 marca 2023 r. na nasz adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel./fax 16 671 64 25; e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

Wyniki, w terminie po 22 marca 2023 roku, zostaną podane na stronie internetowej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach www.bolestraszyce.com.pl

Osoby przystępujące do konkursów zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się pod adresem 2023Regulamin Konkursu

Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić i dostarczyć do Arboretum zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (druga strona zaproszenia).
Do pobrania –>Zaproszenie ŚDW 2023

Zapraszamy do zapoznania się z ważną informacja. Do pobrania –> Informacja.docx

WAŻNE!

Protokoły pokontrolne Komisji Oceniających prace nadesłane na Międzyszkolny Konkurs Prac Pisemnych, Międzyszkolny Konkurs Prac Multimedialnych i Fotograficznych oraz Międzyszkolny Konkurs Prac Plastycznych –> Protokoły.docx

Laureaci nagrodzeni Nagrodą I, II i III w kategorii
-uczniowie klas I-IV
-uczniowie klas V-VIII

mają prawo ubiegać się o dodatkowe punkty na Świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Nasze konkursy Międzyszkolny Konkurs Prac Pisemnych, Międzyszkolny Konkurs Prac Multimedialnych i Fotograficznych, Międzyszkolny Konkurs Prac Plastycznych oraz Konkurs Programów Artystycznych znajdują się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

RSS
Facebook
YouTube