Światowy Dzień Wody 2021

logo0222 marca 2021logo01
Arboretum Bolestraszyce
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Międzyszkolny Konkurs  – XIX Edycja

„Czym dla mnie jest woda” – opowiedz swoją historię

Organizatorzy gorąco przepraszają za wszelkie utrudnienia związane z obchodami Światowego Dnia Wody 2020. Niestety, z powodu zaistniałej wiosną ubiegłego roku sytuacji nie przeprowadzono konkursu w kategorii programów artystycznych, a także nie odbyła się nasza coroczna Konferencja 2020. Pomimo nadal trwającej epidemii próbujemy kontynuować tradycję obchodów ŚDW jednak w uproszczonej formie – z wyłączeniem konkursu programów artystycznych i Konferencji 2021.

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych do podjęcia próby zabrania głosu i sformułowania własnej odpowiedzi na pytanie tegorocznego hasła. W tym roku hasło naszych obchodów pokrywa się z hasłem Światowego Dnia Wody rekomendowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zapraszamy do wzięcia udziału i zgłoszenia oryginalnych wypowiedzi w Konkursie w wybranej kategorii:

  • Pracy pisemnej
  • Pracy plastycznej
  • Fotografii
  • Pracy multimedialnej

Prace pisemne, plastyczne, fotografie oraz prace multimedialne prosimy nadsyłać do 10 marca 2021 r. na nasz adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl,
skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425; e-mail: arboretum@poczta.onet.pl

Wyniki,  w terminie po 22 marca 2021 roku,  zostaną podane na stronie internetowej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach www:bolestraszyce.com

Osoby przystępujące do Konkursu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu –>2021Regulamin Konkursu

Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić i dostarczyć do Arboretum zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka

W załączeniu zaproszenie –>Zaproszenie SDW2021

RSS
Facebook
YouTube