Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w Cisowej

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Cisowej „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18

Poniżej dokumenty do pobrania:

01 Ogłoszenie o zamówieniu

02 SIWZ

03 – Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

04 – Dokumentacja rozbiórka budynków owczarni

05 – Dokumentacja ogrodzenie

06 – Przedmiar budowa ogrodzenia

07 – Przedmiar monitoring Arboretum Cisowa

08 – Przedmiar rozbiórka budynków Owczarni

09 – STWiOR – rozbiórka budynków owczarni

10 – STWiOR budowa ogrodzenia

Informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej

Pytania i odpowiedzi Nr 1

Pytania i odpowiedzi Nr 2

Informacja z wizji lokalnej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

RSS
Facebook
YouTube