Ogród strefą dizajnu

„Ogród strefą dizajnu”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

W dniach od 15 do 20 października 2018 roku na terenie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach odbyły się międzynarodowe, międzyuczelniane warsztaty pn. „Ogród strefą dizajnu”. We współpracy z artystycznymi uczelniami wyższymi z Polski – Łodzi, Krakowa, Poznania i zagranicy – Lwowa, Wilna przeprowadzone zostały w przestrzeni Arboretum działania artystyczne związane z szeroko rozumianym dizajnem. Międzynarodowy charakter zorganizowanych warsztatów mistrzowskich był gwarancją innowacyjności zarówno na poziomie samych eksperymentów artystycznych jak i unikatowości realizacji zadania. Celem warsztatów było podniesienie poziomu edukacji artystycznej studentów uczelni artystycznych, poprzez realizację interdyscyplinarnych zadań z użyciem biodegracyjnych materiałów. Wykonane przez uczestników obiekty zaprezentowane zostały w przestrzeni ogrodu. Opiekę merytoryczną nad zadaniem sprawował koordynator zadania Dyrektor Arboretum dr Narcyz Piórecki (Uniwersytet Rzeszowski). Warsztaty prowadzili: koordynator zadania prof. dr hab. Marek Sak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), prof. dr hab. Lilla Kulka (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), prof. dr hab. Żivile Jasutyte (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), dr hab. prof. nadzw. Piotr Szwiec (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr prof nadzw. Oleksandr Honcharuk (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie).

Uczestnikami warsztatów byli: Lina Bilinskienė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), Stanisław Chmiel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), Maria Drożdzal (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Andriy Fedorchuk (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), Sofia Fihol (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie), Katarzyna Góralczyk (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Agnieszka Jagiełka (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Natalia Knycz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), Nadia Kobza (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Damian Pietrzak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Dorota Potoła (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Simona Rukuižaitė (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), Kinga Zagajewska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi).

RSS
Facebook
YouTube