Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa wiaty wraz z instalacją fotowoltaiczną w Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zaprasza do złożenia ofert celem wyboru Wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Budowa wiaty wraz z instalacją fotowoltaiczną w Arboretum w Bolestraszycach

Poniżej link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniono dokumenty zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc4b32e8-32b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

RSS
Facebook
YouTube