Konferencja -Wszechświat na dłoni

W dniach 12-13 czerwca 2019 r. w Arboretum Bolestraszyce w Domu z Kalwarii Pacławskiej odbyła się konferencja pt. „Wszechświat na dłoni” w ramach realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja.

Konferencja poświęcona była obserwacjom Konferencja poświęcona była obserwacjom i badaniu Wszechświata w różnych jego skalach. Jej celem było podsumowanie działań realizowanych w projekcie „Wszechświat na dłoni 2017”poprzez pokazanie stworzonych i już istniejących produktów turystyki przyrodniczej i kulturowej w regionie polsko-słowackim. W konferencji wzięli udział zaproszeni uczestnicy, m.in. partnerzy mikroprojektu tj. przedstawiciele z Obserwatorium Astronomicznym w Roztokach i Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne w Humennem. W konferencji wzięli udział eksperci, którzy przedstawili następujące prezentacje multimedialne:

 1. Prezentacja projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” – koordynator zadania
 2. Mikloš Peter –  „Realizacja projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017″ po stronie partnera słowackiego”
 3. Adam Robert – „Obserwacje satelitarne”
 4. Józef Hordowski – „Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zachowanie zwierząt”
 5. Monika Maciewicz – „Magiczne właściwości roślin w wierzeniach ludowych”
 6. Waldemar Ogłoza – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – „Unikatowość życia na ziemi”
 7. Marek Horwat – „Jak robić dobre zdjęcia z drona”
 8. Mariusz Czernicki – „Wpływ światła na hodowlę lotosów”
 9. Grzegorz Sęk – „Obserwacje zjawisk na dziennym i nocnym niebie”
 10. Waldemar Ogłoza – ” Czarne dziury, ciemna materia i ciemna energia- czyli obiekty, których nie widać a istnieją”
 11. Waldemar Sosnowski – „Podróże z aparatem do miejsc bliskich”
 12. Maria Marciniak – „Kosiarze, kwoka, ptasia droga – kilka słów o ludowej astronomii”
 13. Stanisław Kucharzyk – „Wzgórza Łuczycko -Jaksmanickie – skarby zalesione”
 14. Rafał Nestorow – „Wybrane zagadnienia z historii kultury ogrodowej na obszarze dawnej ziemi przemyskiej i lwowskiej”
RSS
Facebook
YouTube