Kolonica – Słowacja 27-28 sierpnia 2019

27-28 sierpnia 2019 roku w Kolonicy – Słowacja miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt „Wszechświat na dłoni 2017” połączone z prezentacją wyników. Głównym celem spotkania było prześledzenie postępów w osiąganiu założonych celów i efektów Programu oraz tempo wydatkowania środków finansowych, tak aby odpowiednio wcześnie zareagować na pojawiające się trudności w realizacji Programu. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu. Gospodarzem spotkania był Igor Kurdzej. Koordynator projektu Robert Bury poprzez prezentację przedstawił wskaźniki i efekty osiągnięte w ramach podjętych działań. Dzięki projektowi powstały wszystkie zaplanowane obiekty. Wszystkim Uczestnikom projektu dziękujemy za udział w projekcie i życzymy wiele sukcesów osobistych i zawodowych.

RSS
Facebook
YouTube