„Historia” – wystawa autorstwa profesora Jana Rylke

Jan Rylke – malarz, performer, profesor architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Na wystawie pod tytułem „Historia” Autor pokazuje:
1. historię sztuki ogrodowej na ośmiu obrazach i ośmiu makietach dedykowanych poszczególnym okresom: antykowi, średniowieczu, renesansowi, barokowi, romantyzmowi, stylowi art dėco, modernizmowi i postmodernizmowi
2. historię sztuki na jednym obrazie, prezentującym estetykę normatywną według artystów europejskich
3. historię Polski na trzech obrazach przedstawiających poczet 75 władców Polski oraz na jednym obrazie przedstawiającym rząd Paderewskiego, który nie był ujęty na oficjalnej fotografii

Treść obrazów jest równie istotna, jak forma, w której temat został ujęty.

RSS
Facebook
YouTube